شعر

باتوأم ای دشت بی پایان،سوارما چه شد؟

یکه تاز جاده های انتظار ماچه شد؟

آشنای "لا فتی الّا علی" اینجا کجاست؟

صاحب "لا سیف الّا ذوالفقار" ما چه شد؟

/ 0 نظر / 28 بازدید