معنای انتظار

انتظارفرج ولیعصر(عج) ازبهترین عبادت هاست، معنای انتظارهماهنگ با امید و منزه ازآرزوی خام است.

قرآن کریم ضمن امضای رجاء،امنیه راخرافه میداند؛ "لیس بامانیکم ولا أمانی أهل الکتاب أمنیه" عبارت از:آرزوی نگفته است که با مبادی همراه نیست.

امید میوه قابل نضج است که بامقدمات پختگی آمیخته است، مادر که به رشد کودک خود امیدوار است، در شیر دادن او کوتاهی نمی کند، باغبان که به بالندگی نهال خویش امید دارد، در غرس، هرس، آبیاری ونگهداری آن قصور نمی نماید.

حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

" إنما الامل رحمة من الله لامتی، لو لا الامل ما أرضعت ام ولدا ولا غرس وغارس شجرأ"

                                                                       آیت الله جوادی آملی(پیام به همایش امام زمان وآینده جهان

/ 0 نظر / 25 بازدید