ویژگی های یاران امام زمان (عج)

عشق به امام و فرمانبرداری از او
امام باقر (ع) می فرماید: «صاحب امر را در برخی از این درّه ها (ذی طوی) غیبتی خواهد بود. دو شب پیش از ظهورش، نزدیک ترین پیشخدمتش، به دیدار برخی از یاران حضرت می رود و از ایشان می پرسد: شما در این جا چند نفرید؟ می گویند: چهل تن. می گوید: چگونه خواهید بود، اگر پیشوای خود را ببینید؟ پاسخ می دهند: به خدا سوگند، اگر در کوه ها زندگی کند، همراه او خواهیم بود و همان گونه زندگی خواهیم کرد». [1] .
امام صادق (ع) می فرماید: «یاران حضرت (عج) دست های خود را بر زین مرکب امام (ع) می کشند و با این کار، درخواست برکت می کنند. دور حضرت حلقه می زنند و در جنگ ها جسم و جان خود را سپر بلای او می کنند و هر چه از آنان بخواهد، اجابت کرده، انجام می دهند». [2] .
نیز آن حضرت در توصیف یاران مهدی (عج) می فرماید: «او مردانی دارد که گویا دل های شان از پاره آهن است... آنان در برابر حضرت از یک کنیز نسبت به مولا و مالک خود، فرمانبردارتر و در برابر اوامرش تسلیم هستند». [3] .
رسول خدا (ص) می فرماید: «خداوند برای حضرت مهدی (عج) از گوشه و کنار جهان به تعداد اهل بدر، جنگجو گرد می آورد. آنان در فرمانبرداری از حضرتش بسیار کوشا و مصمم هستند». [4] .
امام صادق (ع) می فرماید: «گویا می بینم که حضرت قائم (عج) و یارانش در نجف (کوفه) مستقر شده اند (و چنان ثابت و استوارند) که گویی پرنده بر سر آنان نشسته است». [5] .
جنگاوران چنان منظّم، بی حرکت و تسلیم محض در برابر حضرت می ایستند که گویی پرنده بر سرشان نشسته است که اگر کوچک ترین حرکتی از خود نشان دهند، پرنده پروازمی کند.
پاورقی
[1] عیاشی، تفسیر، ج 2، ص 56؛ بحارالانوار، ج 52، ص 341.
[2] بحارالانوار، ج 52، ص 308.
[3] همان جا.
[4] همان، ص 310.
[5] اثبات الهداة، ج 3، ص 585.
سپاهیان قدرتمند و جوان
امیرمؤمنان (ع) می فرماید: «یاران مهدی (عج) همه جوانند و پیر و کهنسال در میان آنان وجود ندارد، جز تعداد اندکی که مانند سرمه برای چشم و نمک برای غذا لازم هستند. البته کم ترین چیز مورد نیاز در غذا نمک است». [1] .
امام صادق (ع) می فرماید: «منظور لوط پیامبر، از این سخن خود که به دشمنان گفت: ''ای کاش نیروی قدرتمندی علیه شما داشتم یا به استوانه ای محکم پناه می بردم ، نیرویی همانند نیروی مقتدر مهدی موعود (عج) و یاران او بود که یک تن از آنان، توان چهل مرد را دارد. آنان دل هایی استوارتر از پاره های آهن دارند و چون از برابر کوه ها بگذرند، صخره ها به لرزه درآیند. شمشیرها را غلاف نمی کنند تا آن هنگام که خداوند بخواهد و خشنود شود». [2] .
امام سجاد (ع) در این باره می فرماید: «آن گاه که قائم ما قیام کند، خداوند سستی و ضعف را از شیعیان ما دور می کند و دل های شان را چون پاره های آهن محکم و استوار می نماید و به هر کدام از آنان قدرت چهل مرد را می بخشد و آنان فرمانروایان و بزرگان زمین می شوند». [3] .
امام صادق (ع) می فرماید: «در حکومت مهدی (عج) شیعیان ما، فرمانروایان و بزرگان زمین خواهند بود و هر کدام از آنان، قدرت چهل مرد را داراست». [4] .
امام باقر (ع) فرمود: «در دل شیعیان ما (امروز) از دشمنان ترس انداخته شده است؛ ولی روزگاری که حکومت ما فرا رسد و امام مهدی (عج) ظهور کند، هر یک از شیعیان ما، از شیر بی باک تر و از نیزه برنده تر خواهند شد. آنان دشمنان ما را با پا لگدمال می کنند و با دست می کشند». [5] .
عبدالملک بن اعین می گوید: هنگامی که از خدمت امام باقر (ع) برخاستم، به دستم تکیه دادم و گفتم: آرزو داشتم، ظهور حضرت قائم (ع) را در روزگار جوانی، (روزهایی که توان جسمی داشتم) درک کنم. امام (ع) فرمود: «آیا به این خشنود نیستید که دشمنان شما یک دیگر را بکشند، ولی شما در خانه های تان در امان باشید؟ اگر امام (ع) ظهور کند، به هر یک از شما توان چهل مرد داده می شود و دل هایتان همانند پاره های آهن می گردد؛ به گونه ای که اگر با آن دل ها به کوه بزنید، کوه ها را می شکافد و ازجا می کند و شما رهبران زمین و امانت داران آن خواهید بود». [6] .
امام صادق (ع) می فرماید: «به هنگام فرا رسیدن امر ما (حکومت حضرت مهدی) خداوند، ترس را از دل شیعیان ما برمی دارد و در دل های دشمنان ما جای می دهد. در آن هنگام هر یک از شیعیان ما از نیزه بُرنده تر و از شیر شجاع تر می شود. یک شیعه، دشمن خود را با نیزه هدف می گیرد و با شمشیر می زند و زیر پای خود لگدمال می کند». [7] .
هم چنین آن حضرت می فرماید: «یاران مهدی (عج) مردانی هستند که دل های آنان مانند آهن سخت و محکم است. هرگز شک و شبهه ای در ذات خدا، بر آن دل ها راه نمی یابد. آنان از سنگ ها سخت ترند. اگر به آنان مأموریت داده شود تا کوه ها را از جای برکنند و جابه جاکنند، این کار را به سرعت انجام می دهند و اگر مأموریت سرکوبی و نابودی شهری به آنان داده شود، آن را ویران می سازند (در سرعت عمل و قاطعیت چنانند که) گویی عقاب هایی بر اسب ها نشسته اند». [8] .
پاورقی
[1] طوسی، غیبة، ص 284؛ نعمانی، غیبة، ص 315؛ ابن طاووس، ملاحم، ص 145؛ کنز العمّال، ج 14، ص 592؛ بحارالانوار، ج 52، ص 334؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 517.
[2] کمال الدین، ج 2، ص 673؛ بحارالانوار، ج 52، ص 317 و 327.
[3] کمال الدین، ج 2، ص 673؛ بحارالانوار، ج 52، ص 317، 327، 372؛ ینابیع المودّه، ص 424؛ احقاق الحق، ج 13، ص 346.
[4] مفید، اختصاص، ص 24؛ بحارالانوار، ج 52، ص 372.
[5] مفید، اختصاص، ص 24؛ بصائر الدرجات، ج 1، ص 124؛ ینابیع المودّه، ص 448، 489؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 557؛ بحارالانوار، ج 52، ص 318، 372.
[6] کافی، ج 8، ص 282؛ بحارالانوار، ج 52، ص 335.
[7] خرائج، ج 2، ص 840؛ بحارالانوار، ج 52، ص 336؛ ر. ک: حلیة الاولیاء، ج 3، ص 184؛ کشف الغمّه، ج، ص 345؛ ینابیع المودّه، ص 448؛ مانند این روایت از امام باقر (ع) رسیده است: بصائر الدرجات، ص 24؛ بحارالانوار، ج 2، ص 189.
[8] بحارالانوار، ج 52، ص 308.
سپاهیان محبوب
امام باقر (ع) می فرماید: «گویا یاران مهدی (عج) را می بینم که سراسر زمین و آسمان را احاطه کرده اند و هیچ چیز در جهان نیست که فرمانبردار و تسلیم محض آنان نباشد. درندگان زمین و پرندگان شکاری نیز در پی خشنودی آنان هستند. آنان به قدری محبوبیت دارند که جایی از زمین بر جای دیگر فخر و مباهات می کند و می گوید: امروز یکی از یاران مهدی (عج) بر من گام نهاد واز این جا گذشت». [1] .
پاورقی
[1] کمال الدین، ج 2، ص 673؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 493؛ بحارالانوار، ج 52، ص 327.
عاشقان شهادت
امام صادق (ع) درباره ویژگی های یاران حضرت قائم (عج) می فرماید: «آنان از ترس خدا، بیمناکند و آرزوی شهادت دارند. خواسته شان این است که در راه خدإ؛غ غ کشته شوند. شعارشان ای خونخواهان حسین (ع) است. چون حرکت می کنند و رعب و ترس از آنان در دل دشمن به فاصله یک ماه در حرکت است». [1] .
پاورقی
[1] مستدرک الوسائل، ج 11، ص 114.
پاداش مجاهدان و شهیدان
چون هدف از جنگ ها در زمان حضرت مهدی (عج) نابودی مفسدان و ستمگران برای تشکیل حکومت اسلامی در جهان می باشد، شرکت در جنگ در رکاب حضرت قائم (عج) نیز از پاداشی چند برابر برخوردار است؛ به گونه ای که اگر رزمنده ای یک نفر از دشمن را نابود سازد، پاداش بیست و یا بیست و پنج شهید را دارد. اگر خود به فیض شهادت دست یابد، پاداش دو شهید نصیب او می گردد. هم چنین جانبازان و زخمیان آن افزون بر مقامات معنوی از ارزش ویژه ای در دولت امام زمان (عج) برخوردارند و خانواده شهیدان نیز ارزش ویژه ای دارند.
امام باقر (ع) خطاب به شیعیان می فرماید: «اگر شما چنان باشید که ما سفارش کرده ایم و از امر ما سرپیچی نکنید، اگر در آن حال کسی از شما پیش از ظهور قائم ما بمیرد، شهید خواهد بود و اگر حضرت را درک کند و در رکاب او به شهادت برسد، پاداش دو شهید را دارد و اگر یکی از دشمنان ما را بکشد، پاداش بیست شهید را خواهد داشت». [1] .
در این روایت، ارزش نابودی دشمن را به مراتب از شهید شدن بالاتر می داند؛ زیرا کشتن دشمنان، خشنودی خدا، آسایش بندگان و عزّت اسلام را در پی دارد؛ ولی رسیدن به فیض شهادت، شهید را به کمال می رساند. از این رو، رزمندگان در جبهه باید بیش تر در اندیشه دشمن باشند، تا به شهادت رسیدن.
امام باقر (ع) می فرماید: «شهادت در رکاب امام زمان (عج) پاداش دو شهید را دارد». [2] .
در کافی چنین آمده است: «رزمنده امام، اگر دشمن ما را بکشد، پاداش بیست شهید را دارد و کسی که همراه قائم ما به شهادت برسد، پاداش بیست و پنج شهید برای اوست». [3] .
امیرمؤمنان (ع) درباره شیوه رفتار امام زمان (عج) با شهیدان و خانواده آنان می فرماید: «(حضرت قائم (عج) پس از عملیات) روانه کوفه می شود و در آن جا اقامت می گزیند... و هیچ شهیدی نمی ماند مگر آن که حضرت بدهی او را می پردازد و برای خانواده اش حقوق و مستمری قرار می دهد». [4] .
این روایت نمایانگر رسیدگی حضرت به خانواده شهیدان است.
پاورقی
[1] طوسی، امالی، ج 1، ص 236؛ بشارة المصطفی، ص 113؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 529؛ بحارالانوار، ج 52، ص 317.123.
[2] اثبات الهداة، ج 3، ص 490؛ ر.ک: طوسی، امالی، ج 1، ص 236؛ برقی، محاسن، ص 173؛ نورالثقلین، ج 5، ص 356.
[3] کافی، ج 2، ص 222.
[4] عیاشی، تفسیر، ج 2، ص 261؛ بحارالانوار، ج 52، ص 224.

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهدی نصیری

ممنون که به ما سر زده بودین.... محبان مهدی او خواهد آمد....انشاالله