ﺫﯼ ﻃﻮﯼ کجاست⁉️

«ﻃﻮﯼ» ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺁﻥ (ﭼﻮﻥ «ﻃﺎﻳﻪ) » ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﺻﺨﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺭﻳﮕﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺝ 3، ﺹ 430. 

«ﺫﯼ ﻃﻮﯼ» ﺩﺭ ﻳﮏ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﮑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺝ 1، ﺹ 279. 

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ عج ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻴﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺎﻋﻠﯽ ﺣﻠﺒﯽ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

«ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻩ‌ﻫﺎ ﻏﻴﺒﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ [ﻭ] ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺫﯼ ﻃﻮﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩ. »

ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﺹ 264، ﺡ 30. 

ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺫﯼ ﻃﻮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ.

ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻗﺎﺋﻢ عج ﺁﻥ ﺭﻭﺯ (ﻇﻬﻮﺭ) ﺭﺍ ﺩﺭ «ﺫﯼ ﻃﻮﯼ» ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎ 313 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﺪﺭ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ، ﺗﺎ ﭘﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺠﺮﺍﻟﺎﺳﻮﺩ ﺗﮑﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ. »

(ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ 448. )

ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﮔﻮﻳﯽ ﻗﺎﺋﻢ عج ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺩﺭ «ﺫﯼ ﻃﻮﯼ» ﺳﺮ ﭘﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ [ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. »

 

1.ﺑﺤﺎﺭﺍﻟﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 52، ﺹ 385. 

2.فرهنگ الفبایی مهدویت تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/۱٤ | ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()

حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: 

" در آخر الزمان، که از بدترین زمان ها است، زنانی هستند که در حالی که پوشش دارند ولی برهنه اند. (لباس نازک و بدن نما می پوشند) و با خودآرایی از خانه بیرون می آیند 

آنها از دین خارج شده و در فتنه ها داخل گشته اند. به شهوات تمایل داشته،

 به سوی لذات نفسانی می شتابند و حرام های الهی را حلال می شمرند، اینان در دوزخ به عذاب الهی گرفتار خواهند شد."

 (وسایل الشیعه، ج ۱۴ ، ص ۱۹)

 حضرت محمد (صل الله علیه و آله) می فرماید:

 " نفرین  خدا بر مردی که لباس و (آرایش) زنانه داشته باشد و لعنت خدا بر زنی که به لباس و (آرایش) مردانه در آید." 

 (کنز العمال، ج۱۵، ص۳۲۳)

                         

ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَجتاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/۱۳ | ۱:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()

 از آیت الله بهاءالدینــی رحمه الله علیه پرسیدنــد :

علت ایــن که عصرهای جمعه دل انسان می گیــرد و غمگیــن می شود چیست ؟

فرمودنــد:

" چون در آن لحظه قـلب مقدّس امـام عـصــر ارواحنافداه بــه سبب عرضــه ی اعمال انسان ها ، ناراحت و گرفتــه است،آدم و عالم متأثــر می شونــد ، حضــرت قلب و مدارِ وجـود است."
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/۱۳ | ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
  • قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون